Nieważne czy kupujesz nowe czy używane klocki LEGO - z nami ZAWSZE DOBRZE SIĘ SKŁADA!

Witamy w pierwszej w Polsce wypożyczalni klocków LEGO!

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem wypożyczalni. Do dyspozycji naszych klientów przygotowaliśmy ponad 300 zestawów klocków LEGO z różnych serii tematycznych. Pełną ofertę i cennik udostępnianych zestawów prezentujemy w zakładce "wypożyczalnia klocków LEGO" na górze strony.

Wypożyczalnia - regulamin

SALON KREATYWNY jest miejscem dobrej zabawy i co za tym idzie korzystanie z wypożyczalni oznacza akceptację poniższych zasad:

 1. Zestawy klocków LEGO® oferowane do wypożyczenia przez SALON KREATYWNY przeznaczone są dla dzieci powyżej 2 roku życia, a że górna granica wieku nie została wyznaczona, dorośli również mogą korzystać z tej oferty :-). Przeznaczenie oferowanych zestawów dla poszczególnych grup wiekowych podane jest przez producenta i uwzględniane przez pracowników SALONU KREATYWNEGO przy doborze zestawu.
 2. Z oferty wypożyczalni korzystać mogą wyłącznie osoby, dla których została założona karta klienta SALONU KREATYWNEGO.
 3. NIE wysyłamy zestawów do wypożyczenia.
 4. Wypożyczenie zestawu klocków LEGO® wiąże się z uiszczeniem opłaty za wypożyczenie oraz zwrotnej kaucji, odpowiadającej wartości zestawu. Wysokości opłat oraz kaucji podane są w cenniku poniżej.
 5. Każdorazowo przed wypożyczeniem zestawu klocków LEGO® jest on sprawdzany przez pracowników SALONU KREATYWNEGO pod względem jego kompletności i ewentualnych uszkodzeń.
 6. Wypożyczane zestawy są kompletne, w skrajnych przypadkach przed wypożyczeniem pracownicy SALONU KREATYWNEGO podają osobie wypożyczającej informację o brakujących elementach lub zamiennikach, które nie wpływają istotnie na walory wypożyczanego zestawu.
 7. Bezpośrednio przed wypożyczeniem zestawu klocków LEGO® oraz w momencie jego zwrotu jest on ważony w obecności osoby wypożyczającej w celu potwierdzenia jego kompletności.
 8. Do wypożyczanego zestawu dołączany jest raport zawierający podstawowe informacje o wypożyczanym zestawie (w tym jego gramaturę będącą podstawą do rozliczenia kaucji) oraz termin zwrotu zestawu do SALONU KREATYWNEGO (najpóźniej 30 min. przed zamknięciem w ustalonym dniu zwrotu). Raport ten jest wymagany przy zwrocie zestawu (bez niego nie możemy rozliczyć się z kaucji).
 9. W przypadku spodziewanych trudności ze zwrotem zestawu w umówionym terminie należy poinformować o tym telefonicznie, mailowo, bądź pracownika SALONU KREATYWNEGO i ustalić indywidualny termin zwrotu oraz sposób rozliczenia za dodatkowe dni korzystania z zestawu klocków LEGO. Dane kontaktowe znajdują się na stronie www.salon-kreatywny.pl.
 10. Opłaty za wypożyczenie zestawu klocków LEGO pobierane są z góry w dniu wypożyczenia i zależą od wartości wypożyczanego zestawu oraz długości okresu, na jaki zostały wypożyczone.
 11. Dzień wypożyczenia klocków nie jest wliczany do okresu wypożyczenia.
 12. Przed rozpoczęciem zabawy wypożyczonym zestawem klocków LEGO® upewnij się, że masz czyste ręce.
 13. Podczas zabawy klockami LEGO® nie zajmuj się spożywaniem posiłków i piciem napojów (na czas konsumpcji zrób sobie przerwę, nie łącz ze sobą jedzenia i zabawy klockami).
 14. Do rozdzielania połączonych klocków nie używaj własnych (i cudzych :-)) zębów (nie bierz klocków do ust), nie używaj także narzędzi mogących spowodować uszkodzenie klocków LEGO®.
 15. Prosimy o zwrot zestawu w tej samej formie w jakiej został wypożyczony, czyli posegregowany na kolory i woreczki. W przypadku nie zastosowania się do tego punktu regulaminu mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty w wysokości do 50% opłaty za wypożyczenie zestawu na 7 dni.
 16. Jeżeli podczas wypożyczenia większej liczby zestawów dojdzie do ich wzajemnego wymieszania i zostaną one zwrócone w tej formie, SALON-KREATYWNY ma prawo obciążyć klienta dodatkową opłatą za wypożyczenie. Opłata ta stanowi równowartość wypożyczenia zestawów na 7 dni i będzie potrącana z kaucji z chwilą ich zwrotu.
 17. Wszelkie koszty wynikające z ewentualnych szkód spowodowanych niewłaściwym korzystaniem z wypożyczonego zestawu zostaną pokryte z kaucji pobranej przed wypożyczeniem wg poniższych zasad:
 • ubytki (w tym uszkodzone elementy) do 5% wagi zestawu - potrącenie 5% wartości kaucji,
 • ubytki (w tym uszkodzone elementy) do 10% wagi zestawu - potrącenie 10% wartości kaucji,
 • ubytki (w tym uszkodzone elementy) do 15% wagi zestawu - potrącenie 15% wartości kaucji,
 • ubytki (w tym uszkodzone elementy) powyżej 15% wagi zestawu - zatrzymanie całej kaucji,
 • brakujące minifigurki oraz ich wyposażenie - potrącenie z kaucji w zależności od indywidualnej wyceny,
 • unikalne oraz elektroniczne elementy (np. power functions) -potrącenie z kaucji w zależności od indywidualnej wyceny,
 • zwrot zestawu po terminie bez wcześniejszego powiadomienia - potrącenie 3% kaucji za każdy dzień opóźnienia.

Życzymy miłej zabawy,

Pracownicy SALONU KREATYWNEGO